dimarts, 17 de novembre de 2015

Anàlisi d’una obra escultòrica


L’escultura és l’obra artística que es realitza esculpint amb qualsevol mètode. Els tres principals mètodes són.
- Talla o cisellat: Es refereix al treball amb martell i cisell sobre materials durs. Aquesta tècnica requereix molta habilitat tècnica.
- Modelat: Es fa amb materials tous i treballats a mà. No sempre es modela l’escultura directament, sinó que es fa un motlle i després es crea l’escultura.
- Plàstica: Fa referència només a aquella activitat escultòrica en que s’utilitzen materials que es poden modelar a mà.

TRIDIMENCIONALITAT
La tridimencionalitat és la característica més pròpia de l’escultura perquè es troba en totes les escultures, ja siguin estatuàries o relleus. Aquesta característica fa que una escultura pugui tenir múltiples punts de vista, i que prengui importància el factor llum i la imposició, o no, de un angle correcte per mirar l’obra per part de l’autor.

MATERIALS
El material que configura l’obra escultòrica té un importància cabdal. El material escultòric s’ofereix tant a la vista com al tacte. Això fa que els diferents poders expressius dels diversos materials. 

REPÒS I MOVIMENT
La sensació de moviment o repòs depèn principalment de l’escultura en sí, tot i que hi ha altres elements que poden intervenir-hi com la combinació de línies i formes geomètriques.
La sensació de moviment es crea a partir de :
- El ritme o composició: la vista, al seguir un seguit de seqüències rítmiques i essencialment lineals estimula la imaginació creant una sensació il·lusòria de moviment.
- La tensió: com a dinamització i vivificació.
Hi ha escultures que tenen moviment real. Això vol dir que hi ha escultures que mitjançant un motor, es poden moure.

LLUM
L’escultor compta amb la llum natural quan construeix l’escultura.

COLOR
 Al llarg de les èpoques, el color en les escultures ha tingut papers diferents.

DIFICULTATS EN L’APRECIACIÓ DE L’ESCULTURA
L’escultura sempre ha tingut dificultats per establir la seva independència, per ficar l’expressió que li és pròpia, per autodefinir-se.

PAUTES PER COMENTAR UNA OBRA ESCULTÒRICA
1) Observació i anàlisi de l’escultura segons la FORMA.
 • Relleu Negatiu: és el relleu en què les figures estan més enfonsades que no el plànol primitiu.
 • Alt Relleu: és el relleu en què les figures sobresurten més de la meitat del seu volum.
2) Observació i anàlisi de l’escultura segons el material i la tècnica.
 • Fang cuit i vidrat.
 • Pedra esculpida.
 • Fusta (policromada o no) treballada mitjançant talla amb gúbia o encolar.
 • Metall treballat amb fonent-lo o soldatge.
 • Altres materials.
3) Observació i anàlisi de l’escultura segons la composició i incidència de la llum.
 • Relació entre els volums de l'obra i creació d'espais.
 • Incidència de la llum.
 • Equilibri i simetria.
 • Proporció, cànon.
4) Observació i anàlisi de l’escultura segons l’estructura i el moviment.
 • Observació del dinamisme o quietud de l'obra, si hi predominen els angles         tallants, si vol reflectir moviment,etc.
5) Observació i anàlisi de l’escultura segons la textura.
 • Acabament de l’obra.
6) Observació i anàlisi de l’escultura segons la funcionalitat de l’obra.
 • Decoració aplicada a un monument arquitectònic.
 • Suport d'un element constructiu.
 • Decoració interior o exterior.
7) Observació i anàlisi de l’escultura segons la valoració del caràcter històric.
 • Identificació de l'estil de l'autor i les seves característiques.
 • Relacions entre l'obra i el seu marc històric.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada